Tại Đây Tập Hợp Toàn Bộ Hướng Dẫn Sử Dụng bằng tiếng Việt  tại mangtannha.com

Quý Khách có thể nhấn vào chữ xanh tên sản phẩm bên dưới, để xem hướng dẫn cụ thể chi tiết bằng Tiếng Việt.

Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm Tại Mang Tận Nhà

Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm:

tảo Spiruli Nhật Bản 100%
tảo Spirulia Nhật Bản 100%
Tảo Lục chlorella Cao Cấp Nhật Bản 1500 Viên
Tảo Lục chlorella Cao Cấp Nhật Bản 1500 Viên
Tảo Vàng Spirulina EX
Tảo Vàng Spirulina EX DIC
Tinh Dầu Gan Cá Mập Biển Sâu Orihiro
Tinh Dầu Gan Cá Mập Biển Sâu Orihiro
Glucosamine Tinh Khiết Số 1 Nhật Bản
Glucosamine Tinh Khiết ORIHIRO