M là gì trong vật lý? Các công thức về khối lượng riêng

M là gì trong vật lý? Đây là kiến ​​thức cơ bản nhưng chắc chắn nhiều người sẽ quên. Hãy cùng Mangtannha nhắc lại định nghĩa M là gì trong vật lý trong bài viết dưới đây nhé!

M là gì trong vật lý?

M là gì trong vật lý?

m là ký hiệu cho khối lượng của một vật. Nếu bạn đã quen thuộc với các đơn vị đo lường như kilôgam, gam, … thì m là ký hiệu cho các khối lượng này trong các biểu thức và công thức vật lý và hóa học.

m thường tính bằng kilôgam, vì vậy nếu bạn có một đơn vị khối lượng khác trong bài toán, bạn cần chuyển m sang đơn vị tiêu chuẩn là kilôgam.

có cái gì trong hộp vậy?

Khối lượng riêng của vật là đại lượng vật lý đặc trưng cho khối lượng riêng của vật đó trên một đơn vị thể tích. Khối lượng riêng của một vật được tính bằng thương số giữa khối lượng m và khối lượng V.

Nước, không khí và kim loại là những mật độ được tính toán và đo lường phổ biến nhất.

M lớn trong vật lý là gì?

M lớn thường dùng trong chương trình vật lý 10 được hiểu là khối lượng của thiên thể. Ở đây có thể hiểu là khối lượng của trái đất nếu nói về trái đất.

M là gì trong vật lý?

Trong trường hợp của một chất đồng nhất, dường như người ta tính khối lượng riêng trung bình vì khi đó khối lượng riêng của vật thể là như nhau tại mọi vị trí.

Chất lỏng Mật độ (kg / m3)
thủy ngân 13600
Quốc gia 1000
Xăng 700
Dầu mỏ Khoảng 800
Dầu ăn Khoảng 800
Rượu Khoảng 790
Nằm 600

Với những thông tin Giai Ngô gợi ý trên đây, chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ M là gì trong Vật lý rồi phải không?

Xem thêm:

Công thức tính tỷ trọng

Công thức tính tỷ trọng

D = m / V

Trong công thức trên:

  • D là khối lượng riêng của vật (tính bằng kg / m3)
  • m là ký hiệu khối lượng của vật (kg / g).
  • V là thể tích của vật (m3 / cm3)

Công thức tính tỷ trọng trung bình

Mật độ trung bình của bất kỳ vật thể nào được tính bằng thương số giữa khối lượng và thể tích của nó. Khối lượng trung bình được ký hiệu là ρ.

Công thức tính khối lượng riêng trung bình: ρ = m / V

Phương pháp xác định khối lượng riêng của một chất

Bên cạnh những thông tin xoay quanh M là gì trong vật lý học; Mangtannha tiếp tục cập nhật đến các bạn phương pháp xác định khối lượng riêng của chất chính xác nhất.

Khối lượng riêng của một chất có thể được xác định bằng phương pháp sau:

  • Đo khối lượng của lực kế
  • Xác định thể tích của một hình trụ có chia độ hoặc vật thể tích tương đương
  • Áp dụng công thức tổng quát để tính trọng lượng riêng của quả cầu. Trong trường hợp quả cầu đồng chất và nguyên chất thì trọng lượng riêng của quả cầu cũng chính là trọng lượng riêng của chất đó.

Áp dụng trọng lượng riêng trong thực tế

Mật độ đơn giản là khối lượng của một đơn vị thể tích vật chất. Nó có một ý nghĩa chung là so sánh trọng lượng của vật chất này với vật chất khác.

Trong ngành cơ khí, việc lựa chọn vật liệu có hệ số khối lượng riêng được coi là yếu tố cần quan tâm.

Trong vận tải thủy, nó được sử dụng để tính toán tỷ trọng của dầu, dầu, nước để phân bổ vào các bồn chứa phù hợp nhằm cân bằng tàu.

Bài tập tính khối lượng riêng

Sau khi giúp bạn hiểu M là gì trong vật lý, đây là một số bài tập cơ bản về mật độ:

Bài tập 1:

Có một hộp nước trái cây có khối lượng 405g và thể tích là 420cm3. Tính khối lượng riêng của nước quả trong hộp theo kg / m3

Câu trả lời:

m = 405g = 0,405kg; V = 420cm3 = 0,00042m3

Vậy khối lượng riêng của hộp nước trái cây là: D = m / V = ​​0,405 / 0,00042 ≈ 964,2 (kg / m3)

chúc may mắn

Bài tập 2:

Biết rằng 10 lít cát vàng có khối lượng là 15 kg. Yêu cầu: Tính khối lượng của 1 tấn cát vàng và Tính khối lượng của cái 3m3. đống cát vàng

Câu trả lời:

V = 10l = 0,01m3V = 10l = 0,01m3;

m1 = 15kg

m2 = 1 tấn = 1000kg

Một. V =? ;

b. P =? ; V = 3m3V = 3m3

Khối lượng riêng của cát vàng: D = mV = 150,01 = 1500 (kg / m3) D = mV = 150,01 = 1500 (kg / m3)

Thể tích của 1 tấn cát vàng: V = mV = 10001500 = 0,667 (m3) V = mV = 10001500 = 0,667 (m3)

Trọng lượng của 1 đống cát vàng 3m3: P = dV = 10.1500,3 = 45000N

Qua bài viết chắc các bạn cũng đã biết M là gì trong vật lý rồi phải không? Khối lượng riêng là gì, công thức và cách tính khối lượng riêng trong vật lý… Hãy cùng nhau tiếp tục cập nhật kiến ​​thức và đừng quên theo dõi Mangtannha để có thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *