‘giải thích’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là các mẫu câu có chứa từ “giải thích”, trong từ điển Vietnamese Dictionary. Chúng ta có thể tham khảo các mẫu câu này để đặt câu trong những tình huống cần đặt câu với từ ngữ giải thích, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ngữ giải thích trong từ điển Tiếng Việt.

1. Mr giải thích:

2 bộ giải thích

3. Không cần giải thích.

4. Làm ơn giải thích.

5. Một từ giải thích?

6. Giải thích sự kiện.

7. Xin lỗi giải thích.

8. Lên cầu thang giải thích.

9. Làm ơn giải thích Đi.

10. Tôi có thể giải thích.

11. Hãy giải thích đầy đủ.

12. Bố ơi, cho con giải thích.

13. tôi có thể giải thích.

14. Lỗi bộ nạp giải thích ‘% #’:%

15. Bài tiếp theo sẽ là giải thích.

16. Không có bộ giải thích «% #»

17. Cho phép tôi giải thích.

18. Giải thích về nhận thức.

19. Không có giải thích ở tất cả.

20. Bạn không cần phải giải thích

21. Thôi, đừng bận tâm giải thích

22. Giải thích cho một sự điên cuồng.

23. Giải thích huyết áp thấp.

24. tôi sẽ giải thích lý do.

25. • Giải thích/ thảo luận rõ ràng

26. Không thể giải thích thật sự?

27. Cục máu đông có thể giải thích cho mắt, nhưng không thể giải thích hiện tượng ảo ảnh.

28. Do sự rõ ràng của nó … là một cái gì đó? giải thích được, nhưng không cần giải thích.

29. Giải thích.[bep121đ[betrg121đ[bep121VND[betrg121đ

30. Cố gắng giải thích sự bắt đầu

31. tôi giải thích về thuốc.

32. Xin hãy cho phép tôi giải thích.

33. Ngưng thở khi ngủ giải thích

34. “Từ này giải thích Làm sao?”

35. Thích Diệu: giải thích về các loài chim.

36. Bởi vì giải thích cho bức điện.

37. cũng giải thích bị tràn.

38. Anh ấy có từ giải thích cái nào?

39. Thật khó giải thích rất chú.

40. Giải thích những từ không quen thuộc.

41. Tôi sẽ giải thích khi trở lại văn phòng.

42. Cô ấy phải giải thích hãy để tôi hiểu.

43. Đó là từ giải thích chỉ một.

44. Chú Joe, cháu có thể giải thích.

45. Bởi vì bạn không giải thích sự cẩn thận.

46. ​​Bệnh bạch cầu giải thích mọi điều.

47. Anh cả đó cũng giải thích:

48. Tạp chí này giải thích điều đó”.

49. Và anh ấy đã làm giải thích dần dần.

50. Vậy thì bạn nên giải thích tất cả mọi người.

Source: mangtannha.com
Category: wiki

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Subscribe
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x