Nguồn điện áp, nguồn dòng, điện trở nguồn là gì?

Nếu một phần tử, tự nó hoặc khi chịu tác động của bản chất phi điện từ, có khả năng tạo ra điện áp hoặc dòng điện tại một số điểm trong mạch, nó được cho là nguồn năng lượng di chuyển (sd). Hai đặc điểm của nguồn dữ liệu là:

 • Giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch hở (khi chưa mắc phần tử nào khác từ ngoài vào hai đầu của nó) được gọi là hiệu điện thế mạch hở có kí hiệu là U.hm
 • Giá trị cường độ dòng điện của nguồn ra mạch ngoài khi mạch ngoài dẫn điện hoàn toàn: gọi là giá trị dòng điện ngắn mạch của nguồn, kí hiệu INg m .

Nguồn điện được coi là lý tưởng nếu điện áp hoặc cường độ dòng điện mà nó cung cấp cho mạch ngoài không phụ thuộc vào các đặc tính của mạch ngoài (mạch tải).

Trong thực tế, với các tải có giá trị khác nhau thì hiệu điện thế qua hai đầu nguồn hoặc cường độ dòng điện mà nó cung cấp có giá trị khác nhau và phụ thuộc vào tải. Chứng tỏ bên trong nguồn có quá trình biến đổi dòng điện cung cấp thành điện áp rơi trên chính nó, tức là tồn tại một giá trị điện trở trong gọi là nội trở của nguồn biểu tượng là RẺng

RẺng = Uhm / Ingm (1)

Nếu gọi U và I là giá trị của hiệu điện thế và cường độ dòng điện do nguồn cung cấp dưới tải hữu hạn

0 t

Từ (1) và (2) suy ra: Ingm = (U / Rng) + 1 (3)

Từ các phương trình trên, chúng ta có các nhận xét sau:

 1. Nếu RẺng→ 0 thì từ quan hệ (2) ta có U → Uhm thì sdd là một nguồn điện áp lý tưởng. Nói cách khác, nguồn điện áp càng gần lý tưởng càng tốt khi điện trở trong Rng giá trị của nó nhỏ hơn.
 2. Nếu RẺng →, từ quan hệ (3) ta có I → INg m Khi đó nguồn điện có dạng nguồn điện lý tưởng hoặc nguồn dòng điện gần lý tưởng nhất là Rng nó lớn hơn.
 3. Nguồn điện trong thực tế được coi là nguồn hiệu điện thế hay nguồn dòng điện tùy thuộc vào bản chất cấu tạo của nó sao cho giá trị của Rng là nhỏ hoặc lớn. Đánh giá là RẺng Tùy theo tương quan của nó với giá trị tổng trở của mạch tải mắc vào hai đầu nguồn, suy ra từ các phương trình (2) và (3) ta có hai cách biểu diễn ký hiệu nguồn thực như trên. hình a và b

Bất kỳ phần nào của mạch chứa nguồn, phần cảm ứng không tương hỗ với phần còn lại của mạch, mà chỉ được nối với phần còn lại này tại hai điểm, luôn có thể được thay thế bằng nguồn tương đương với điện trở trong là điện trở tương đương của đoạn mạch đang xét. Trong trường hợp đặc biệt, nếu cụm mạch bao gồm nhiều nguồn điện áp được kết nối với nhiều điện trở theo bất kỳ cách nào, thì hai đầu ra sẽ được thay thế chỉ bằng một nguồn điện áp tương đương với một điện trở trong tương đương (được chỉ định). Lý thuyết tương đương nguồn của Tevenin

nguồn

a) Biểu diễn tương đương của nguồn điện áp; b) nguồn hiện tại

Tóm lược:

1) Nguồn hiện tại là nguồn luôn xuất ra một dòng điện không đổi không phụ thuộc vào tải hoặc không phụ thuộc vào dòng điện chạy qua. (Ví dụ: nguồn điện lưới, pin, mạch nguồn sử dụng diode Zenner, mạch gương (gương hiện tại), …)

2) Nguồn hiệu điện thế là nguồn luôn xuất ra một điện áp không đổi không phụ thuộc vào tải.

Nguồn dòng và nguồn áp đều là nguồn lý tưởng, trong thực tế không có nguồn nào mà nội trở bằng 0 (đối với nguồn áp) và vô cực (đối với nguồn dòng) mà chỉ có những nguồn gần với lý thuyết.

Ứng dụng:

 • Nguồn dòng cho tín hiệu khi cần truyền đi xa: tránh sai số do điện trở đường dây, nhiễu điện áp cảm ứng, v.v.
 • Nguồn dòng điện trong các mạch nạp và xả tụ nhằm mục đích tuyến tính hóa điện áp nạp và xả.
 • Nguồn dòng điện trong mạch cấp nguồn cho điốt zenner, để có điện áp ổn định.
 • Nguồn hiện tại cho các mạch đo điện trở, chẳng hạn như RTD, v.v.
 • Nguồn dòng cố định: cho dòng ra ổn định và không thay đổi.
 • Nguồn dòng phụ thuộc: dòng điện đầu ra tỷ lệ với điện áp điều khiển đầu vào.

Tương tự hoặc Liên quan

Source: mangtannha.com
Category: Wiki

0
0
votes

Đánh giá bài viết


wpDiscuz

 

Would love your thoughts, please comment.x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *