Tình hình và sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX

Logo Hội sinh viên Việt Nam có ý nghĩa gì?

Đến cuối thế kỷ XIX, phong trào công nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga. Mục tiêu đấu tranh của phong trào là tăng khối lượng công việc, giảm giờ làm, cải thiện đời sống,… Vậy tình hình và sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX được thể hiện như thế nào? Hãy cùng xem câu trả lời trong bài viết.

Nhận xét về phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX

1. Nêu tình hình và sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ 19?

1.1. Tình hình phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX

– Phong trào công nhân đòi nâng cao đời sống, đòi quyền tự do dân chủ ngày càng lan rộng. Đặc biệt là ở các nước tư bản tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Mỹ.

– Chủ nghĩa Mác đã thâm nhập vào phong trào công nhân.

  • Ở Anh, có cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn, buộc giới chủ phải tăng lương (1899).
  • Ở Pháp, công nhân thắng cử (1893).
  • Ở Mĩ, ngày 1-5-1886, hơn 350.000 công nhân đình công đòi ngày làm 8 giờ, đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Sicago.

1.2. Sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX

  • Cùng với sự phát triển của nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân tăng nhanh về số lượng và chất lượng.
  • Ý thức giác ngộ của công nhân cao.
  • Phong trào công nhân phát triển thành các tổ chức chính trị độc lập như Đảng dân chủ – xã hội Đức (1875), Đảng công nhân Pháp (1879), nhóm giải phóng lao động Nga (1883).
Tình hình và sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX
Tình hình và sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX

2. Nhận xét về phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX

Sau thất bại của Công xã Pa-ri, phong trào công nhân cuối thế kỷ 19 cũng phát triển rộng khắp, hoạt động với quy mô lớn hơn ở nhiều nước. Lúc này, phong trào công nhân đã bắt đầu chuyển từ tự phát sang tự giác, ý thức giác ngộ và hiểu biết của công nhân cao hơn, mục tiêu đấu tranh cũng cụ thể, rõ ràng hơn.

Trên đây là tình hình và sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX. Mời các bạn tham khảo thêm các bài tập khác trong chương trình Lớp 8 phần học.

Bạn đã tham gia nhóm Bạn đã học chưa? Thảo luận về việc học và giải đáp những gì chưa hiểu, các thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ bạn tận tình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *